Assegurança Patinet Elèctric i VMP

Contracta la teva assegurança del patinet elèctric o altre Vehicle de Mobilitat Personal i cobreix la responsabilitat civil de causar danys a un tercer, tant materials com personals:

Per què necessito una assegurança?

Les assegurances de la llar, normalment cobreixen la responsabilitat civil privada per danys causats a tercers, però no la causada per vehicles de motor, i els Vehicles de Mobilitat Personal es consideren vehicles de motor.

Av. Martí Pujol, 43

08912 - Badalona

(Barcelona)

Telèfons

Tlf: 933892940

M: 676810938

  • facebook